BESLER ailesi olarak;

Bitkisel yağ sektöründe hem nihai tüketici hem endüstrilere yönelik margarin ve sıvı yağ üretimi gerçekleştirirken;

♦ Müşteri ve Tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, standartlara uygun KALİTELİ ve GÜVENLİ ürünler sağlamayı;

♦ Gıda Güvenliği ve Yönetim Sistemi Politikalarında yer alan hedef ve yönetim taahhütlerine tüm çalışanların katılımı ile ulaşmayı;

♦ Faaliyetlerinde, hatalara zamanında ve sistemli müdahale edilerek tekrar etmemesi için düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmasını;

♦ Çalışan sağlığı ve iş güvenliği tehlikeleri ile ilgili yükümlü olduğu yasal mevzuata uyarak, çalışanlar ve ziyaretçiler için sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı,

♦ Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerinin amaç ve hedeflerini belirleyerek sürekli iyileştirmeyi, enerjiyi ve kaynakları etkin ve verimli kullanarak hem israfın önüne geçmeyi hem de çevrenin korunmasına yardımcı olmayı,

♦ Faaliyet Alanı içindeki tüm çalışanlarını, müteahhitlerini, tedarikçilerini ve müşterilerini Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi gerekleri doğrultusunda hem bilinçlendirmeyi hem de yasal mevzuatlarını takip etmeyi;

♦ Yukarıdaki tüm amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgilerin ve gerekli tüm kaynakların bulunabilir olmasını sağlamayı; çalışma ve yaşam tarzı olarak benimsedik. 

Politikamız Herkese Açıktır.                                                         

                                                            Şükrü ÇİN
Başkan Yardımcısı