Enerji Politikamız;

Besler Gıda olarak, üretim ve tüm faaliyetlerimizde Enerji verimliliği için, Enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı, uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı temel amaç edinmiş bir şirket olarak;

Enerji performansını takip ederek sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,                 

Sistem ve proseslerin tasarımında enerji verimliliğini ön planda tutmayı,

Enerji ile ilgili yasal ve diğer zorunluluklarını yerine getirmeyi,

Enerji verimli ürün ve hizmetleri tedarik etmeyi,                                                                        

Çalışanları enerji verimliliği sistemine dahil edip bu kapsamda fikir ve önerilerini almayı,                                                                                                                                         

Paydaşlarımızı enerji verimliliği sürecine dahil etmeyi,   

Enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, 

Amaç ve hedeflere ulaşmak için kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı,

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı,

Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında; Sürekli iyileştirmeyi hedef alarak amacımıza ulaşmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan yasal ve sektörel enerji kullanımı sınırlamalarına, düzenlemelerine ve kurallarına uyum sağlamayı taahhüt ederiz.

Politikamız herkese açıktır.